Welkom op de website van kinderdagverblijf de Toverster!

Bij kinderdagverblijf de Toverster draait alles om spelen en samen plezier maken. Het uitgangspunt hierbij is verantwoorde kinderopvang in een vertrouwde en veilige omgeving, waarin de kinderen zich spelenderwijs op hun eigen manier kunnen ontwikkelen.

 

De Toverster werkt met 3 stamgroepen.

1 babygroep van 0- 1 jaar, waarin maximaal 10 kinderen worden opgevangen.

1 dreumesgroep van 1-2 jaar, waarin maximaal 10 kinderen worden opgevangen.

1 peutergroep van 2-4 jaar, waarin maximaal 16 kinderen worden opgevangen.

 

Ten minste één groepsleid(st)er wordt ingezet voor de opvang ven verzorging van gelijktijdig maximaal:

- 4 kinderen in de leeftijd van 0 tot 1 jaar

- 5 kinderen in de leeftijd van 1 tot 2 jaar

- 6 kinderen in de leeftijd van 2 tot 3 jaar

- 8 kinderen in de leeftijd van 3 tot 4 jaar

 

Ieder kind is geplaatst in een stamgroep waarop vaste en sensitieve pedagogisch medewerkers werkzaam zijn. Dit is de vaste groep waarin zij worden opgevangen. Ouders zijn op de hoogte van de stamgroep waarin een kind is geplaatst en welke pedagogisch medewerkers in principe welke dag bij welke groep horen (dit geldt voor het structurele rooster, behoudens ziekte, verlof en vakantie). Deze pedagogisch medewerkers zijn het aanspreekpunt voor ouders. Wij werken met koppelgroepen in ons kinderdagverblijf. Het is voor kinderen erg leuk en uitdagend om in een andere groep te spelen. Zo kunnen de kinderen kennis maken met nieuwe materialen, andere omgevingsprikkels, grenzen verleggen, op verkenning gaan, nieuwe uitdagingen aangaan, vertrouwd raken met de pedagogische medewerkers van de andere groep etc. Hiernaast bestaat de mogelijkheid voor een kind om een keer in een andere groep te spelen. Dit is dus de groep waar ze in de toekomst naar toe zullen gaan.

 

Onze koppelgroepen zijn:

De babygroep en de dreumesgroep

De dreumesgroep en de peutergroep

 

De Toverster biedt professionele kinderopvang voor kinderen van 0 t/m 4 jaar.

 

Wat u van kinderdagverblijf de Toverster kunt verwachten:

 • De ontwikkeling van de kinderen staat centraal, ook als dat om wat extra aandacht vraagt.
 • Goed onderhouden pand met omsloten speelplaats zodat de kinderen ook buiten veilig kunnen spelen.
 • 52 weken per jaar geopend van 7.30 uur tot 18.30 uur, alleen op de erkende feestdagen zijn wij gesloten.
 • Wij werken met thema's op de dreumes - & peutergroep
 • Biologisch verantwoorde voeding
 • Wekelijks een bezoek van een Yoga docent
 • Wekelijks bezoek van een artiest (MEMO)
 • Veel ontwikkelingstimulerend speelmateriaal
 • De organisatie is kleinschalig en flexibel
 • Een eigen deskundig pedagoog in huis
 • Rust, regelmaat en structuur
 • De groepsleidsters zijn vast
 • Ieder dag voorlezen
 • Een eigen moestuin
 • Dagelijks warme, gezonde en gevarieerde maaltijden
 • Voordelig uurtarief van €6.75 per uur
 • En bovenal: veel plezier

Brancheorganisatie Kinderopvang